Stručnjak za EU fondove, siječanjski termin

U 2015. godini će treća generacija polaznika započeti edukaciju po certificiranom programu Stručnjak za EU fondove. Ovaj dvomjesečni program počinje u srijedu, 21. siječnja 2015. u 17:00 u Zagrebu, a budući da se radi o malim grupama do (najviše) 15 polaznika, prijave će trajati do popunjenja grupe.

Stoga, sko ste planirali završiti edukaciju za pripremanje, prijavljivanje i realiziranje EU projekata rađenu po europskom standardu, požurite s prijavom.

Originalni program Stručnjak za EU fondove smo prilagodili hrvatskim prilikama i trenutno aktualnim fondovima, a na poslovima pripreme i kasnijem izvođenju programa angažirali smo nekoliko stručnjaka. Program je razvila poljska tvrtka Syntea 2007. godine u sklopu projekta financiranog od strane EU, pa je on u potpunosti usklađen s europskim kvalifikacijskim okvirom i može poslužiti za European Skills Passport (Europass, http://europass.cedefop.europa.eu/hr/about) koji je namijenjen europskim građanima da stečene vještine i kvalifikacije predstave na jasan i usporediv način na području Europske unije. 

Program je namijenjen djelatnicima poduzetničkih centara, tehnoloških parkova i poslovnih zona, tijelima regionalne i lokalne uprave i samouprave, konzultantima i projektnim manadžerima, direktorima i članovima uprava tvrtki koje ispunjavaju uvjete za EU fondove, poduzetnicima i trgovačkim društvima čije je poslovanje vezano uz općedruštvenu korist, znanstvenim i obrazovnim institucijama, neprofitnim, nevladinim i civilnim udrugama, kao i svim zainteresiranim pojedincima. 

Termin
srijeda, 21.1.2015. u 17:00

Trajanje programa
80 školskih sati tijekom 8 tjedana / 21.1.2015. -  14.3.2015.

Pretpostavljena dinamika predavanja i radionica*
srijeda / učionica / 17:00 - 20:30 (4 školska sata)
subota / učionica / 9:00 - 14:00 (6 školskih sati)

*Polaznici rade individualne i grupne zadatke tijekom, ali se očekuje i određeni samostalni angažman između radionica (zastupljenost praktičnog rada je >40%). 

Cijena programa je 7.000,00 KN + PDV. Cijena za obročnu otplatu je 7.700,00 KN + PDV (trening je moguće otplatiti u 4 mjesečna obroka.) U cijenu je uračunato: 80 školskih sati predavanja, materijali za učenje, osvježenje tijekom predavanja, stručna podrška u svladavanju programa, certifikacijski ispit, te certifikat.

Zainteresirani nam se mogu javiti direktno u Cognitu na tel. broj 01 6558 440 (svaki radni dan između 9:00 i 17:00), putem e-pošte ili mogu ispuniti prijavnicu. Više informacija o programu Stručnjak za EU fondove, kao i ostalim VCC programima, potražite na našim stranicama: www.cognita.hr i www.edukacija.net.