Razvoj e-learning sadržaja po narudžbi

Cognitin tim za razvoj sadržaja za e-učenje ima bogato dugogodišnje iskustvo (od 2001.) razvoja prvih e-learning sadržaja u Hrvatskoj i nekoliko stotina razvijenih lekcija za otvoreno tržište, kao i lekcija krojenih prema specifikacijama naručitelja. Tečajeve razvijamo prema najboljim praksama razvoja e-learning sadržaja, poštujući projektnu orijentaciju, ADDIE model (Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate) i druga pravila instrukcijskog dizajna.

U slučaju razvoja sadržaja prema zahtjevima Korisnika, Cognita osigurava sve potrebne resurse za razvoj, što uključuje i poslove prilagodbe postojećih materijala, instrukcijski dizajn, grafički dizajn, autoring tečaja te izradu audio materijala. Korisnik za svaki projekt treba osigurati stručnjaka za sadržaj (content expert) čija je uloga prikupljanje postojećih materijala, izrada scenarija, evaluacija razvijenih dijelova sadržaja i cjelokupnog seminara kao i komunikacija s e-learning timom Cognite radi rješavanja svih mogućih nedoumica vezanih uz sadržaj. U slučaju razvoja e-tečajeva za općenite sadržaje, stručnjaka za sadržaj može osigurati Cognita ili on može biti angažiran na tržištu.

Tečajevi koje razvija Cognita uobičajeno sadržavaju:

  • Predtestiranje, međutestiranje i testiranje znanja nakon prolaska kroz tečaj;
  • Sadržaj tečaja koji je popraćen bogatim multimedijalnim sadržajem;
  • Sadržaje prikazane kroz visok stupanj interaktivnosti;
  • Bogate vježbe koje vjerno simuliraju aplikacije / događaje;
  • Mogućnost evaluiranja tečajeva od strane korisnika;
  • Mogućnost praćenja napretka i rezultata edukacije putem SCORM kompatibilnih sustava za upravljanje udaljenim učenjem.

E-tečajevi mogu izgledati i funkcionirati na različite načine, od jednostavnih prezentacijskih slajdova popraćenih glasom, preko multimedijalnih interaktivnih e-lekcija, video lekcija, lekcija u obliku animacija, interaktivnih simulacija realnih situacija, procesa i strojeva, interaktivnih simulacija korištenja softverskih alata itd. Za pregled primjera i demonstraciju, kontaktirajte nas.

Razvijeni tečajevi su na hrvatskom jeziku, a u slučaju potrebe za drugim jezikom, Naručitelj treba osigurati odgovarajući prijevod i lekturu ili se za te poslove angažira odgovarajuća tvrtka.

Za svaki pojedini projekt vezan za razvoj e-learning sadržaja izrađuje se projektni plan, kojim se detaljno utvrđuju opseg i vrsta poslova, rokovi izvođenja poslova, cijena i način plaćanja te odgovorne osobe na svakom projektu. Cognita za svaki projekt radi početnu analizu i procjenu potrebnih resursa, vremena izrade i troškova te Naručitelju ispostavlja odgovarajuću financijsku ponudu.

Cognita sadržaje isporučuje prilagođeno za isporuku na CD-u i putem SCORM kompatibilnih sustava za upravljanje udaljenim učenjem (LMS - Learning Management Systems).

Razvijeni e-tečajevi su usklađeni sa standardima SCORM 1.2 i SCORM 2004. SCORM je e-learning standard koji osigurava model prikupljanja važnih informacija o aktivnostima polaznika, uključujući vremena pristupa tečaju, provedeno vrijeme na svakoj lekciji, status svake lekcije i tečaja u cjelini (not attempted, incomplete, completed), status pojedinih ciljeva tečaja, evidencije testiranja i rezultata testiranja (ukupan rezultat i status, rezultat i status po pojedinim pitanjima) itd. Više o SCORM standardu moguće je pronaći na web stranicama: https://scorm.com/.

Razvijeni sadržaji postaju vlasništvo Naručitelja koji njime može neograničeno raspolagati.