Razvoj e-learning sadržaja po narudžbi

Cognitin tim za razvoj e-learning sadržaja ima bogato desetgodišnje iskustvo razvoja prvih e-learning sadržaja u Hrvatskoj i nekoliko stotina razvijenih lekcija za otvoreno tržište, kao i lekcija krojenih prema specifikacijama naručitelja. Tečajeve razvijamo prema najboljim praksama razvoja e-learning sadržaja, poštujući pravila instrukcijskog dizajna i projektnu orijentaciju. 

U slučaju razvoja sadržaja prema zahtjevima korisnika, Cognita osigurava sve potrebne resurse za razvoj, što uključuje i poslove prilagodbe postojećih materijala, instrukcijski dizajn, grafički dizajn, autoring seminara te izradu audio materijala. Korisnik za svaki projekt treba osigurati stručnjaka za sadržaj (content expert, subject matter expert) čija je uloga prikupljanje postojećih materijala, izrada scenarija, evaluacija razvijenih dijelova sadržaja i cjelokupnog seminara kao i komunikacija s e-learning timom Cognite radi rješavanja svih mogućih nedoumica vezanih uz sadržaj. 
 
Tečajevi koje razvija Cognita uobičajeno sadržavaju:
 
  • Predtestiranje, međutestiranje i testiranje znanja nakon prolaska kroz tečaj;
  • Sadržaj tečaja koji je popraćen bogatim multimedijalnim sadržajem;
  • Sadržaje prikazane kroz visok stupanj interaktivnosti;
  • Bogate vježbe koje vjerno simuliraju aplikacije / događaje;
  • Mogućnost evaluiranja tečajeva od strane korisnika;
  • Mogućnost praćenja napretka i rezultata edukacije putem SCORM kompatibilnih sustava za upravljanje udaljenim učenjem. 
Razvijeni tečajevi su na hrvatskom jeziku, a u slučaju potrebe za drugim jezikom, naručitelj treba osigurati odgovarajući prijevod i lekturu. 
 
Za svaki projekt izrađujemo početnu analizu i procjenu potrebnih resursa, trajanja konačnog tečaja, vremena izrade i troškova. Sadržaje isporučujemo prilagođeno za isporuku na CD-u i putem SCORM 1.2 kompatibilnih LMS (Learning Management System) sustava. 
 
Razvijeni sadržaji postaju vlasništvo naručitelja koji njime može neograničeno raspolagati.