Prilagodba i integracija e-learning rješenja

Prilikom implementacije rješenja za e-učenje uputno je prilagoditi e-learning sustav prema ostalim poslovnim i korisničkim sustavima koji se već koriste u tvrtki. Važnost prilagodbe je višestruka i može biti ključna za uspješnost implementacije. Cognita posjeduje bogato iskustvo u implementaciji sustava za e-učenje (LMS) i upravljanje znanjem (KMS) kako sa aplikativne tako i sa korisničke strane pa može ponuditi konzalting i dodatni razvoj u procesu prilagodbe takvih sustava potrebi i kulturi vaše tvrtke.

Kako bismo oslikali konkretne zahvate oko prilagodbe dajemo nekoliko primjera mogućih aktivnosti oko prilagodbe i integracije:

  • U početnoj fazi provodimo detaljne razgovore s Naručiteljem u sklopu analize trenutne situacije, potreba i ciljeva kako bi se odredili potrebni moduli sustava, sve potrebne prilagodbe, elementi infrastrukture i načini korištenja.
  • Odabir i prilagodba teme za izgled sustava i njegovih pojedinih dijelova. Ugradnja vizualnog identiteta Naručitelja (logotip, fontovi, boje) i usklađivanje s drugim web stranicama i željama Naručitelja.
  • Povezivanje sustava s postojećim web stranicama Naručitelja na način da se na web stranice postavi obrazac za prijavu na LMS sustav na web stranice Naručitelja, a u sustav ugrade poveznice na pojedine web stranice.
  • Odabir dodatnih modula (plug-inova) koji su potrebni za dobivanje željene funkcionalnosti. U slučaju kada je potrebna funkcionalnost za koju ne postoje gotovi moduli, projektiranje i razvoj nove funkcionalnosti.
  • Konfiguracija sustava i pojedinih njegovih komponenti.
  • Promjena autentifikacije na način da se koriste postojeći sustavi za autentifikaciju (npr. LDAP, drugi direktoriji korisnika, druge baze ili aplikacije, društvene mreže).
  • Jedinstvena prijava (single sign-on).
  • Jednosmjerna ili dvosmjerna sinkronizacija s drugim sustavima i aplikacijama (HR, ERP i drugi), pri čemu je primjerice moguće sinkronizirati korisnike, sadržaje, statistiku napretka i završenosti itd.