Konzalting i podrška kod uvođenja e-learninga

Kako je e-učenje donosi nove načine učenja za većinu i uvodi nove koncepte i navike, implementacija rješenja za e-učenje u nekoj organizaciji ne znači samo instaliranje softvera, otvaranje korisničkih računa i pristupa e-sadržajima, već je potrebno voditi računa o čitavom nizu drugih aspekata poput upoznavanja sudionika s konceptom e-učenja, mogućnostima, prednostima, ali i izazovima, motivaciji polaznika, osiguravanju vremena i mjesta za učenje, podršci itd. 

Da bi projekt uvođenja e-učenja uspio, važno je imati jasnu viziju i cilj, podršku uprave, kvalitetnu infrastrukturu, a potrebno je načiniti čitav niz pripremnih radnji, od upoznavanja i edukacije sudionika, pripreme serverske i mrežne infrastrukture, pripreme polazničkih računala, pravilnog odabira sadržaja za sve sudionike i načina isporuke. Tijekom korištenja e-learninga, polaznike je potrebno pratiti, davati im podršku i poticati ih na korištenje. 
 
S obzirom na bogato iskustvo u prvim implementacijama e-learning rješenja kod nas i u regiji, Cognitini stručnjaci vam mogu pomoći da e-učenje uvedete što bezbolnije, bez obzira da li uvodite naša ili rješenja nekog drugog vendora. Nudimo vam savjete i najbolje primjere iz vlastitog i svjetskog iskustva, planiranje i vođenje projekata, organizaciju radionica, predavanja i prezentacija o e-učenju, osmišljavanje internog marketinga za e-učenje, davanje tehničke i administrativne podrške.
 
Poseban segment naše ponude čini mjerenje vrijednosti i učinka edukacije, pri čemu koristimo niz provjerenih alata poput Kirkpatrick&Phillipsov modela, V-modela, Skillsoftovog Learning Growth Modela. Pristup uključuje definiranje poslovnih ciljeva koje edukacija treba omogućiti, definiranje ciljeva edukacije, identifikaciju kriterija i načina mjerenja uspješnosti kao i kasnije praćenje. Sve ovo nam omogućava izračun povrata investicije (ROI) koji je edukacija donijela.
 
Kako bismo tvrtkama i organizacijama dodatno olakšali planiranje i uvođenje e-learninga, te ih upoznali s njegovim mogućnostima, prednostima i nedostacima, pripremili smo jednodnevni program Implementacija e-learninga u velikim sustavima. Program je rezultat našeg višegodišnjeg iskustva na području učenja putem Interneta i računalnih tehnologija, što uključuje znanje i bogato iskustvo implementiranja sveobuhvatnog e-learning rješenja u velikim tvrtkama, ali i mnogobrojnih ograničenih e-learning projekata u malim i srednjim tvrtkama.