Stručnjak za EU fondove, certifikacijski trening u listopadu

Pozivamo vas na upis treninga Stručnjak za EU fondove kojim vas osposobljavamo za pripremanje, prijavljivanje i provođenje projekata sufinanciranih sredstvima EU. Radi se o učioničkom treningu koji se održava u Zagrebu. Trening obuhvaća 80 sati učioničkih predavanja i radionica, a po uspješno položenom ispitu, kandidat stječe međunarodno priznati certifikat.

► Termin treninga u listopadu: 20.10.2015.
► Planirani završetak predavanja: 12.12.2015.
► Planiranirani certifikacijski ispit: do 23.12.2015.
Detalji i prijave.

Ova edukacija je namijenjena djelatnicima poduzetničkih centara, tehnoloških parkova i poslovnih zona, tijelima regionalne i lokalne uprave i samouprave, konzultantima i projektnim manadžerima, direktorima i članovima uprava tvrtki koje ispunjavaju uvjete za EU fondove, poduzetnicima i trgovačkim društvima čije je poslovanje vezano uz općedruštvenu korist, znanstvenim i obrazovnim institucijama, neprofitnim, nevladinim i civilnim udrugama, kao i svim zainteresiranim pojedincima.

Više detalja i prijave potražite niže u objavi.

Obavještavamo vas da učionički trening Stručnjak za EU fondove (koji se održava u Zagrebu) počinje u utorak, 20.10.2015. od 18:00. Trening uključuje 80 sati učioničkih predavanja i radionica, a po uspješno položenom ispitu, kandidat stječe međunarodno priznati certifikat.

Cognita je prošle godine postala partner za Hrvatsku za uvođenje sustava za certifikaciju strukovnih vještina stečenih izvan formalnog sustava obrazovanja pod nazivom VCC - Vocational Competence Certificate. VCC sustav certifikacije razvila je poljska tvrtka Syntea (http://en.syntea.pl/Trainings.aspx?gid=1_VCC) 2007. g, u sklopu projekta financiranog od strane EU. Time smo našem tržištu ponudilii edukaciju i certifikaciju za različite struke kako bi poslodavci u EU imali jasnu sliku o kompetencijama koje potencijalni kandidati za posao posjeduju. VCC standard pruža priliku za stjecanje šezdesetak različitih novih strukovnih vještina (New Competences) kao i za razvoj već stečenih vještina (Select Competences) kako bi se što lakše mogle ponuditi potrebama tržišta rada koje se neprestano mijenja. Do sada je u sklopu sustava u nekoliko europskih država educirano više od 50.000 polaznika i podijeljeno otprilike isto toliko certifikata.