Moodle sustav za e-učenje (Learning Management System)

Learning Management System (LMS) je krovna aplikacija u modelu e-learninga. Obuhvaća skup funkcionalnosti dizajniran za isporuku sadržaja; administriranje sadržaja učenja, korisnika i virtualnih razreda; praćenje napretka i rezultata; izvještavanje i analizu; interakciju polaznika i mentora, te polaznika međusobno; testiranje itd.

Iako je Cognita još početkom tisućljeća razvila prvi hrvatski sustav za e-učenje Cognita eLearner LMS, višestruko međunarodno certificiran, prije nekoliko godina smo obustavili daljnji razvoj i sada za većinu klijenata i vlastite potrebe koristimo Moodle LCMS.

Moodle je open-source rješenje i nazivno besplatan. Kako je ipak potrebna instalacija, često prilagodba i integracija s drugim sustavima i aplikacijama, a kasnije održavanje i administracija sustava, što je za korisnike koji nemaju iskustva često izazov, mi nudimo svoje usluge za sve navedene poslove. Preporučujemo Moodle sustav prilagođen vašim potrebama i u varijantama u kojima ne morate posebno voditi brigu o infrastrukturi i drugim tehničkim detaljima.

Moodle LCMS je napredan sustav za e-učenje koji uključuje standardnu funkcionalnost ovakvih sustava: administraciju korisnika i sadržaja, isporuku sadržaja za e-učenje, praćenje napretka i rezultata edukacije, planiranje edukacije, testiranje, izradu izvještaja i analizu te komunikaciju svih sudionika na sustavu.

Osim standardne funkcionalnosti sustava za upravljanje udaljenim učenjem (LMS), Moodle uključuje dodatnu funkcionalnost za izradu jednostavnih sadržaja za e-učenje (programa, tečaja, lekcija, elemenata sadržaja). Sustav uključuje i modul za testiranje koji omogućava brzo i jednostavno kreiranje pitanja, odgovora i definiranje testova, njihovu isporuku i evaluaciju te naknadno izvještavanje i analizu.

Funkcionalnost sustava za e-učenje koja se implementira uključuje minimalno sljedeće funkcije:

 • Isporuku e-tečajeva;
 • Praćenje korištenja tečaja, napretka i uspjeha polaznika;
 • Kreiranje ugrađenih pojedinačnih i grupnih izvještaja o korištenju tečaja, napretku i uspjehu polaznika;
 • Administraciju korisnika i korisničkih grupa;
 • Administraciju sadržaja;
 • Uvođenje sadržaja za e-učenje kreiranog vanjskim aplikacijama;
 • Kreiranje jednostavnih sadržaja za e-učenje;
 • Dodjelu prava pristupa sadržajima za e-učenje korisnicima na sustavu;
 • Kreiranje edukacijskih planova i virtualnih razreda;
 • Online testiranje;
 • Komunikaciju između polaznika unutar grupe, kao i komunikaciju polaznika s mentorom.

Detaljan opis funkcionalnosti sustava Moodle dostupan je na Internet stranicama: https://docs.moodle.org/36/en/Features.

Sustav se može licencirati u nekoliko modela, ovisno o funkcionalnosti (puna, osnovna, djelomična), mjestu instalacije (na serveru klijenta ili kao hosting varijanta) i trajanju (ograničeno ili neograničeno). Sustav se uspješno koristi u manjim tvrtkama, edukacijskim ustanovama, ali i velikim kompanijama. Ovisno o potrebama i namjeni, sustav je moguće implementirati vrlo brzo.

U slučaju potrebe, sustav je moguće povezati s drugim poslovnim sustavima i aplikacijama. Na primjer, moguće je implementirati autentifikaciju korištenjem podataka iz Active Directoryja (LDAP autentifikacija), a dodatno i SSO (single sign-on). Drugi primjer je sinkronizacija završenosti e-tečajeva s HR aplikacijom.