Composica

Composica je napredan online sustav za izradu e-learning sadržaja koji nudi veliku fleksibilnost i mnoštvo opcija za timski rad i kreiranje kvalitetnog e-learning tečaja. Sustav je lokaliziran na hrvatski jezik i moguće je koristiti hrvatsku ili englesku verziju programa. Sustav između ostalog omogućava:

 • Pomicanje elemenata (slike, videa, tekst-boxova) mišem po slide-u, kao u PPTu (editor i viewer su spojeni, postavljanje sadržaja funkcionira po principu what-you-get-is-what-you-see);
 • Povećavanje i smanjivanje elemenata po slike-u mišem;
 • Ubacivanje vanjskih datoteka (slika, zvukova, videa, pdf-ova, linkova, simulacija, linkova, matematičkih formula /eps-ova/) putem browsera (kao PPT);
 • Korištenje velikog broja različitih vrsta fontova, podebljavanje (bold) i ukošavanje (italic), različitih veličina i boja;
 • Umetanja pop-upova u slide;
 • Kreiranje info-blokova.

Kliknite na sliku za prikaz mogućnosti alata Composica

Glavne osobine sustava

 • Bogato web razvojno okruženje (WYSIWYG - What You See Is What You Get);      
 • Podrška za socijalne mreže i kolaboraciju (blogovi, komentari, RSS-ovi, chat, tagiranje, upravljanje zadacima, timski rad,...);
 • U potpunosti bez potrebe za programiranjem;
 • Razvijeni sadržaj može se ponovo koristiti u bilo kojem projektu;
 • Jednostavno kreiranje testova i najčešćih vrsta pitanja;
 • Social Learning (blogovi, komentari, RSS-ovi, ocjenjivanja i slično unutar sadržaja za učenje);
 • Interaktivni objekti - pitanja s ponuđenim odgovorima (jednostruki ili višestruki točni odgovori), pitanja s mogućnošću povlačenja odgovora (Drag & Drop), pitanja s mogućnošću nadopunjavanja teksta odgovora, aktivne zone (Hot Spots) i druge prilagodljive interakcije
 • Izravan i jednostavan uvoz objekata iz PowerPoint prezentacije
 • Vizualni efekti i animacije   
 • Ugrađeni dinamički elementi navigacije
 • Automatsko pamćenje posljednje pozicije i ostvarene statistike
 • Usklađeno sa SCORM 1.2 / 2004 i PENS standardima
 • Mogućnost objave za bilo kakvu kasniju upotrebu (na LMS-u, webu, offline pregled, CD-u,...)

Licenciranje

Sustav prepoznaje tri tipa korisnika:

 • Author – ima mogućnost korištenja sustava u punoj funkcionalnosti
 • Reviewer – ima mogućnost pregleda razvijenog sadržajai dodjeljivanja zadataka ostalim članovima tima
 • Viewer – ima mogućnost pregleda razvijenog sadržaja

Sustav se licencira prema broju korisnika tipa Author, dok se ostali korisnici sustava mogu uvesti u sustav bez ograničenja i bez naknade.

Composica nudi tri programa licenciranja:

 • Godišnji (Annual) – trajanje licence je godinu dana, a nakon isteka potrebno je obnavljanje licenci
 • Trajni (Perpetual) – trajne licence, uz godišnji iznos kojim pokrivate troškove podrške i održavanja sustava
 • ASP model – uz mjesečnu licencu, pri čemu pristupate sustavu na serveru Composice.

Sadržaj kreiran Composica Enterprise alatom možete objaviti u obliku pogodnom za uvođenje u SCORM kompatibilan LMS. Sva prava na proizvedeni sadržaj zadržava vaša organizacija.

Za dodatne informacije o alatu ili dodatnu prezentaciju alata, javite nam se na tel. broj +385 (0)1 6558 440, svakim radnim danom od 9:00 do 17:00 ili nam pišite na info@cognita.hr.