Composica

Composica je napredan online sustav za izradu sadržaja za e-učenje koji nudi veliku fleksibilnost i mnoštvo opcija za timski rad i kreiranje kvalitetnog e-tečaja koji možete objaviti u različitim oblicima. Sustav između ostalog omogućava:

 • Izradu sadržaja unutar Internet preglednika - strukturu i sve elemente e-tečaja - lekcije, testove, igre, interaktivne elemente i drugo kreirate u online okruženju.
 • Kolaboraciju - na e-tečaju može sudjelovati više članova tima koji međusobno može komunicirati i dodjeljivati zadatke, a postojeći sadržaj moguće je višestruko upotrebljavati.
 • Objavu sadržaja u različitim formatima - HTML5, SCORM (1.2 i 2004), xAPI (TinCan), objava za web, objava za korištenje offline, PDF.

Prezentaciju Composice pogledajte u donjem videu:

Pojedine osobine Composice pogledajte u virtualnoj šetnji.

Izrada sadržaja

 • Autor ima punu kontrolu nad funkcionalnošću i izgledom e-lekcije.
 • Composica donosi potpuno funkcionalne, ali prilagodljive interaktivne elemente - pitanja s ponuđenim odgovorima (multiple-choice), nadopunjavanje odgovora (fill-in), odvlačenje odgovora (drag'n'drop), poredak (sort), uparivanje (matching), aktivne zone (hot spots) i mnoge druge.
 • Svi interaktivni elementi donose mogućnost prikaza povratne informacije polazniku (feedback), ali te informacije nisu ograničene na točno, netočno i djelomično točno - povratnu informaciju moguće je u potpunosti prilagoditi odgovoru koji je polaznik odabrao ili upisao.
 • Kreirani sadržaj može se ponovo koristiti u bilo kojem projektu.
 • Jednostavno kreiranje testova korištenjem interaktivnih elemenata; mogućnost grupiranja pitanja u poglavlja; mnogobrojne opcije testa i prikaza rezultata.
 • OmogućavaSocial Learning (blogovi, komentari, RSS-ovi, ocjenjivanja i slično unutar sadržaja za učenje);
 • Izravan i jednostavan uvoz objekata iz PowerPoint prezentacije
 • Mogućnost korištenja ugrađenih vizualnih efekata i animacija.
 • Ugrađeni dinamički elementi navigacije - gumbi za navigaciju, izbornici, indikatori pozicije i napretka omogućavaju linearnu ili složenu navigaciju kroz tečaj.
 • Automatsko pamćenje posljednje pozicije i ostvarene statistike.
 • Izrada za više jezika - mogućnost izvoza cijelog teksta tečaja prema XLIFF standardu, prijevod korištenjem alata za prevođenje i kasnija direktna objava na bilo kojem korištenom jeziku.
 • Mogućnost korištenja HTML i Javascript editora - ukoliko ugrađena funkcionalnost alata nije dovoljna, alat pruža mogućnost samostalnog doprogramiranja pojedinih stranica tečaja.

Kolaboracija

 • Composica omogućava istovremeni rad više članova tima (stručnjaci za sadržaj, autori, dizajneri, tim za testiranje) na istom projektu.
 • Svaki sudionik može vidjeti na čemu rade ostali članovi tima, dodati zadatke vezane uz pojedine stranice e-tečaja, dodati i pregledati bilješke, objavljivati na zidu projekta ili koristiti chat za komunikaciju s ostalim članovima tima.
 • Composica pamti sve izmjene i čuva sve verzije pojedinih stranica e-tečaja, tako da se u bilo kojem trenutku s nekoliko klikova možete vratiti na verziju od prije mjesec dana.
 • Dijelove tečaja ili multimedije koje ste koristili na jednom projektu, jednostavno možete dohvatiti i iskoristiti u drugom projektu.
 • Iz sadržaja koji često koristite možete stvoriti predloške koji će vam kasnije ubrzati i pojednostaviti izradu.
 • Composica omogućava besplatno kreiranje recenzentskih (reviewer) korisničkih računa. Ovi korisnici mogu pregledavati e-tečaj ili neke njegove dijelove i dodavati bilješke i zadatke drugim članovima tima.
 • Zadatke je moguće dodati uz pojedine stranice e-tečaja i dodijeliti nekom članu tima. Moguće je pratiti rješavanje zadataka, odrediti njihove prioritete i komentirati.
 • Članovi tima mogu koristiti oglasnu ploču projekta za dodavanje bilješki i komentara, a za sinkronu komunikaciju mogu koristiti ugrađeni chat.

Objava e-tečajeva

Tečajevi kreirani i objavljeni pomoću Composice koriste HTML5 i prikazuju se u svim modernim preglednicima, bez potrebe za dodatnim playerima ili aplikacijama. Tečajeve je moguće objaviti u sljedećim formatima:

 • Za isporuku putem LMS sustava za e-učenje. Podržana su oba SCORM standarda (1.2 i 2004), kao i Experience API (xAPI, odnosno Tin Can).
 • U PDF formatu pri čemu možete odabrati na koji način će biti prikazani interaktivni elementi.
 • Za web, u verziji bez potrebe za hostingom ili unutar paketa koji se može postaviti na bilo koju web stranicu
 • Kao desktop aplikaciju (.exe), bez ili u sklopu instalacijskog paketa.

Licenciranje

Sustav prepoznaje tri tipa korisnika:

 • Author – ima mogućnost korištenja sustava u punoj funkcionalnosti
 • Reviewer – ima mogućnost pregleda razvijenog sadržajai dodjeljivanja zadataka ostalim članovima tima
 • Viewer – ima mogućnost pregleda razvijenog sadržaja

Sustav se licencira prema broju korisnika tipa Author, dok se ostali korisnici sustava mogu uvesti u sustav bez ograničenja i bez naknade.

Composica nudi dva programa licenciranja:

 • Godišnji (Annual) – trajanje licence je godinu dana, a nakon isteka potrebno je obnavljanje licenci
 • Mjesečni – uz mjesečnu licencu, pri čemu pristupate sustavu na serveru Composice.

Sadržaj kreiran Composica alatom možete objaviti u obliku pogodnom za uvođenje u SCORM kompatibilan LMS. Sva prava na proizvedeni sadržaj zadržava vaša organizacija.

Za dodatne informacije o alatu, prezentaciju alata ili probno korištenje, javite nam se na tel. broj +385 (0)1 6558 440, svakim radnim danom od 9:00 do 17:00 ili nam pišite na info@cognita.hr.