Cognita eLearner® Test Modul

Cognita eLearner® Test Modul je alat koji vašoj organizaciji omogućava brzo i jednostavno kreiranje pitanja, odgovora i definiranje testova. Test Modul možete koristiti za provjeru znanja zaposlenika iz područja vaše djelatnosti, za samotestiranje, prilikom zapošljavanja, za formalno certificiranje ili jednostavno anketiranje zaposlenika.

Modul podržava različite vrste pitanja poput onih s jednim točnim odgovorom, s više točnih odgovora, spajanje pojmova (‘drag & drop’), opisna pitanja itd. Test se može strogo definirati, sa željenim brojem pitanja određene vrste, sa slučajnim odabirom pitanja, određenog trajanja, željene težine i mnogim drugim postavkama. Test Modul podržava i kreiranje najrazličitijih izvještaja. 

 

Testovima se definiraju i uvodni tekst i opis, parametri poput onoga da li ispitanik odmah nakon rješavanja vidi rezultat testa ili ne, da li test može ponovno pokretati, na koji način se smije kretati po pitanjima, može li mijenjati odgovore, može li vidjeti koliko bodova nosi koje pitanje, iz kojeg je poglavlja, koje težine, da li se ispitaniku daje mogućnost pregleda po pitanjima (oznake uz pitanje koje je odgovoreno, onake uz pitanje koje je označeno za pregled i sl.). 

Svakom pitanju se definira i tko ga ispravlja - mentor ili sustav. Mentor ima mogućnost korigirati sustav u ispravljanju pojedinih pitanja ili cijelog testa.

Alat olakšava kreiranje novog testa tako da omogućava kopiranje pitanja, pitanja s odgovorima ili cijelih testova. Također je podržano kreiranje najrazličitijih izvještaja na razini korisnika, grupa i/ili testova.