Cognita eLearner® Learning Management System

Cognita eLearner® Learning Management System je sustav za upravljanje udaljenim učenjem putem Interneta ili intraneta, međunarodno certificiran od strane ADL-a (vodećeg međunarodnog tijela za standardizaciju u području e-learninga), Veritesta (Microsoftovog testing centra) i Društva za pedagogiju i informatiku (Die Gesellschaft für Pädagogik und Information). Cognita eLearner® LMS je prvi hrvatski produkt te vrste, u potpunosti dizajniran i razvijen od Cognitinih stručnjaka.

Osnovne funkcije koje sustav nudi vašoj organizaciji su: 

  • Upravljanje korisnicima (studenti, mentori i administratori) – grupiranje korisnika prema ulogama, pravima i organizacijskoj strukturi 
  • Planiranje i organizacija nastave – virtualne grupe i razredi, planovi, tečajevi... 
  • Isporuka sadržaja – tečajevi kreirani po SCORM standardu, pasivni sadržaji, testovi… 
  • Praćenje trenutnog i ukupnog napretka korisnika 
  • Testiranje – mogućnost kreiranja skupova pitanja i isporuke testova 
  • Izvještavanje i analiza 
  • Komunikacija između svih sudionika – diskusijske grupe, oglasna ploča, chat

Sustav je izrađen na Microsoft platformi, skalabilan je, možemo ga prilagoditi te napraviti integraciju s već postojecim informacijskim sustavima, prema zahtjevima vaše organizacije. 

Cognita eLearner® LMS se licencira prema broju korisnika uvedenih u sustav i prema načinu korištenja:

  • Prema trajanju licence: vremenski ograničeno ili vremenski neograničeno.
  • Prema funkcionalnosti: puna ili osnovna funkcionalnost.
  • Prema mjestu implementacije: na infrastrukturi unutar vaše organizacije ili na serveru koji osigurava Cognita.