E-learning sustavi i alati

iSpring Quiz Maker

iSpring QuizMaker je profesionalni alat za izradu kvizova za ocjenjivanje i provjera. Sadrži 14 tipova pitanja: hotspot, sekvence, povezivanje, esej, banka riječi, Likertova ljestvica, drag-and-drop i druga.

Moodle sustav za e-učenje (Learning Management System)

Cognita za većinu klijenata i vlastite potrebe koristi Moodle LCMS. Moodle LCMS je napredan sustav za e-učenje koji uključuje standardnu funkcionalnost ovakvih sustava: administraciju korisnika i sadržaja, isporuku sadržaja za e-učenje, praćenje napretka i rezultata edukacije, planiranje edukacije, testiranje, izradu izvještaja i analizu te komunikaciju svih sudionika na sustavu.

iSpring Suite Max

iSpring Suite Max je integralni autorski alat za instrukcijske dizajnere koji im pomaže u izradi različitih tipova materijala za učenje i u ostvarivanju svih ciljeva učenja. Ne zahtijeva nikakvo predznanje o dizajnu i programiranju.

Cognita eLearner® Test Modul

Cognita eLearner® Test Modul je alat koji vašoj organizaciji omogućava brzo i jednostavno kreiranje pitanja, odgovora i definiranje testova. Test Modul možete koristiti za provjeru znanja zaposlenika iz područja vaše djelatnosti, za samotestiranje, prilikom zapošljavanja, za formalno certificiranje ili jednostavno anketiranje zaposlenika.

Composica

Composica je napredan online sustav za izradu sadržaja za e-učenje koji nudi veliku fleksibilnost i mnoštvo opcija za timski rad i kreiranje kvalitetnog e-tečaja. Sustav ne zahtijeva poznavanje programiranja i nudi niz ugrađenih interaktivnih elemenata i elemenata za navigaciju. Composica je usklađena sa SCORM standardom.