SkillSoftovi Knowledge Centers portali

SkillSoftovi Knowledge Centers su pripremljeni tematski portali koji uključuju različite materijale za učenje o nekoj ciljanoj poslovnoj ili informatičkoj temi.

Uključeni su materijali u različitim oblicima:

  • E-tečajevi - odabrani tečajevi organizirani su u edukacijske planove na način da ih polaznik jednostavno pronađe i iskoristi.
  • Online knjige - odabrane knjige iz servisa Books24x7 o temi koja se obrađuje u sklopu Knowledge centra.
  • Virtualne simulacije i labovi
  • Learning Sparks, Business Impact Series, Challenge Series - kratki interaktivni sadržaji bogati multimedijom, kao nadopuna klasičnim e-tečajevima.
  • Usluga online mentora - putem chata i poruka.
  • Članci i ostali resursi - posebno odabrani i redovno osvježavani.

Većinu resursa moguće je licencirati i koristiti zasebno (vidi: Online edukacija za informatičke profesionalce i Poslovni i menadžment tečajevi), ali portali znanja na jednom mjestu obuhvaćaju različite vrste online resursa za učenje koje su prikupili stručnjaci za pojedina područja kako bi polaznicima s različitim stupnjevima znanja i različitim potrebama olakšali stjecanje i obnavljanje znanja, kao i osigurali da budu u toku s novim informacijama te dali mogućnost korištenja materijala kada im trebaju.

Knowledge centri sadržaj prikazuju na različite načine, ovisno željenoj primjeni od strane polaznika. Tako će sadržaji biti grupirani oko pojedinih tema, edukacija za pripremu IT certifikata će biti organizrana slijedno za svaki ispit, a polaznik će imati pristup i pojedinim ciljanim temama i "komadićima" znanja.

Portali znanja predstavljaju korak dalje od korištenja e-learning tečajeva, jer uključuju dodatne materijale i usluge, a cijeli sadržaj se redovno nadopunjava, osvježava i obogaćuje. Polaznici na taj način brzo i jednostavno mogu pronaći i pristupiti informaciji koju trebaju i tako brže naučeno znanje i vještine upotrijebiti i u poslu.

Dostupni centri:

Popis uključenih resursa po pojedinim temama možete preuzeti ovdje.

Knowledge centri se licenciraju na godinu dana, a cijena ovisi o ukupnom broju korisnika. Svaki korisnik dobiva neograničeni pristup svim uključenim resursima za odabranu temu. Moguće je odabrati i više tema, a u tom slučaju se svaka tema licencira posebno. Za više informacija i primjere cijena, kontaktirajte nas.