Područja stručnosti

Cognita svoju stručnost iskazuje u sljedećim područjima:

E-learning implementacija
 
 • Analiza i dizajn e-learning rješenja
 • Analiza i dizajn edukacijskih procesa
 • Definiranje strategija učenja/podučavanja
 • Projektni menadžment u e-learningu
 • Change management u e-learningu
 • Mapiranje kompetencija i izrada edukacijskih programa
 • Odabir edukacijskih metoda
 • Odabir e-learning sustava i alata
 • Implementacija e-learning platforme
 • Dizajn i implementacija platformi za e-izdavaštvo
Razvoj e-learning rješenja
 
 • Analiza zahtjeva i dizajn softverskog rješenja
 • Dizajn i razvoj sustava za upravljanje udaljenim učenjem (Learning Management System) i edukacijskih portala
 • Integracija sustava za upravljanje udaljenim učenjem
 • Dizajn i razvoj edukacijske okoline
 • SCORM implementacija
 • Razvoj softvera, web i enterprise
 • Dizajn i razvoj baza podataka, s naglaskom na MS SQL Server
 • Dizajn i razvoj edukacijskih rješenja bazirano na zahtjevima i potrebama korisnika

Razvoj e-learning sadržaja

 • Instrukcijski dizajn
 • Autoring e-learning sadržaja
 • Dizajn i razvoj multimedijskog sadržaja
 • Dizajn i razvoj interaktivnog sadržaja
 • Prilagodba pasivnog u SCORM e-learning sadržaj
 • Odabir alata za razvoj e-learning sadržaja i obuka za korištenje
 • Obuka za instrukcijski dizajn i razvoj sadržaja
 • Dizajn i razvoj edukacijskog sadržaja prema potrebama korisnika