Završen projekt MOVe IT

18.10.2014. završio je projekt MOVe IT – Povezivanje novih IT-vještina, video produkcije i (samo) zapošljavanja (MOVe IT – Connecting new IT-skills, video production and (self)employment) čiji je nositelj Pučko otvoreno učilište Zagreb.

Ciljevi projekta su bili doprinos povećanju kompetencija odraslih polaznika za tržište rada po završetku specijaliziranih IT tečajeva koji se temelje na stvarnim potrebama tržišta rada. Specifični ciljevi uključivali su jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih kroz razvoj i pilotiranje edukacijskih modula iz područja primjene informacijskih tehnologija za video produkciju i marketing, nabavu suvremene IT opreme i edukacijskih softvera, te edukaciju nastavnika i zaposlenika ustanova u obrazovanju.

Kao sudionik projekta, Cognita je održala edukaciju o izradi e-learning sadržaja i organizacija nastave na daljinu u trajanju 64 sata. U sklopu ove aktivnosti održane su četiri radionice, dvije u ožujku (13.-14. 03.2014.) i dvije u travnju (24.-25.4.2014.), odrađeno je 10 webinara i online konzultacija.

Cognita je provodila edukaciju i konzultantske usluge, kao i tehničku podršku kod izrade online materijala, a polaznici su nakon provedene edukacije bili osposobljeni samostalno izrađivati multimedijalne interaktivne e-learning tečajeve.

Edukacijom su obuhvaćene teme: Koncepcija e-learninga (definicije i pojmovi; modeli e-learninga; blended learning; LMS i sadržaj); E-learning projekti (Faze e-learning projekta; uloge u e-learningu); Izrada e-learning tečaja (instrukcijski dizajn u e-learningu, proces izrade tečaja (faze izrade); Izbor tehnologije; praćenje), Multimedijalni načini podučavanja; E-learning standardi, Isporuka sadržaja, LMS i LCMS sustavi, Konzalting vezan uz rad na vlastitom projektu razvoja sadržaja.

Više o projektu možete pronaći ovdje: http://www.move-it-ipa.eu.

Pridružujemo se čestitkama nositelju i svim sudionicima projekta!