Webinar Razvoj sadržaja i alati za razvoj

Razvoj e-learning sadržaja složen je i zahtjevan posao koji se sastoji od više faza i u kojem sudjeluje više uloga. Da bi se razvio kvalitetan e-learning tečaj potrebno je voditi računa o organizaciji procesa, osigurati kvalitetne stručnjake, ali i odgovarajuće alate za razvoj.

Na odluku da li unutar neke organizacije treba organizirati vlastiti razvojni tim ili posao razvoja e-learning sadržaja prepustiti vanjskim stručnjacima utječe nekoliko parametara – raspoloživost vlastitih zaposlenika s odgovarajućim kompetencijama, količina sadržaja koji je potrebno razviti, brzina kojom je tečajeve potrebno razvijati, učestalost promjena itd.

Ako je odluka oformiti vlastiti tim, potrebno je osigurati odgovarajuću edukaciju članova tima, organizirati proces kako bi se osigurala kvaliteta razvijenog sadržaja, implementirati odgovarajuće alate za razvoj, osigurati tehničku podršku itd.

Kako bismo vam pomogli shvatiti što je potrebno za donošenje odluke, tijekom webinara Razvoj sadržaja i alati za razvoj pokazat ćemo uobičajeni proces razvoja sadržaja, opisati projektni pristup i uloge u procesu. U drugom dijelu, prezentirat ćemo vam popularne alate za razvoj sadržaja s posebnim naglaskom na alate Composica i Raptivity koje preporučujemo našim korisnicima.

Kako odabir alata za razvoj e-learning sadržaja ovisi o vrsti sadržaja koji se razvija, ciljanoj skupini polaznika, količini potrebne interakcije i multimedije, profilu stručnjaka koji će koristiti alate i njihovoj razini znanja, kao i načinu i mediju isporuke, osvrnut ćemo se na  sve te parametre o kojima treba voditi računa prilikom izbora.

Termin webinara

  • 16. travnja 2013. / 10:00 - 11:00

Voditelj

  • Saša Dumić, direktor Cognite

Prijavu na webinar možete napraviti telefonski na 01 6558 440 (radnim danom od 9h do 17h) ili putem prijavnice. Kako je broj mjesta ograničen, molimo vas da prijavu za sudjelovanje na ovom webinaru napravite na vrijeme.

 


Pregled ostalih tema koje ćemo obrađivati u webinarima

  • Online/blended edukacija: Uredski tečajevi / 23.4.2013.
  • Books24x7, najveća svjetska online biblioteka knjiga / 7.5.2013.
  • Prezentacija medicinskih online sadržaja / 14.5.2013.
  • Online programi za stjecanje informatičkih i poslovnih certifikata / 21.5.2013.
  • Prednosti i zamke online testiranja / 4.6.2013.
  • Online/blended edukacija: Strani jezici / 11.6.2013.
  • Online/blended edukacija: Projektni menadžment / 18.6.2013.
  • Leadership Advantage i Leadership Development Channel / 2.7.2013.

Prijavu na webinar koji želite pratiti možete napraviti putem prijavnice.