Vođenje tima u krizi i rad od kuće

Iako svi kažemo da je 21. stoljeće samo po sebi doba stalnih promjena, 2020. godina je obilježena posebnim izazovima. Dok s jedne strane pokušavamo izolacijom sačuvati zdravlje i živote, s druge održavamo gospodarsku aktivnost kako bismo smanjili gospodarsku krizu.

Cognita je stoga kreirala e-učenje „Vođenje tima u krizi i rad od kuće“, namijenjeno kako voditeljima timova koji prelaze na većinski rad od kuće, tako i svima koje pojedine teme zanimaju. 

E-učenje ćemo nadograđivati u narednim danima, a sastoji se od tema:

  1. Uloga voditelja u krizi
  2. Organizacija virtualnih timova
  3. Alati i tehnologija
  4. Savjeti za rad od kuće
  5. Održavanje motivacije i efikasnosti virtualnih timova
  6. Briga o sebi
  7. Saznajte više

Naravno, svaku od tema moglo bi se dalje detaljnije razrađivati pa u zadnjem, 7. poglavlju možete pronaći resurse za proširenje učenja.

Danas vam otvaramo temu „Uloga voditelja u krizi“ u kojoj razmatramo specifične izazove ove naše krize i način na koji voditelj pomaže timu da se nosi sa situacijom i produktivno odgovori na izazove:

E-učenje je dar stručnjaka Cognite svim zainteresiranima koji se (zajedno, svako od svoje kuće :)) nose sa izazovima današnjice.