Upravljanje konfliktima, novi tečaj u našoj ponudi!

Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da smo ponudu obogatili novim tečajem koji se bavi problematikom konflikta i rješavanjem konfliktnih situacija u poslovnom okruženju. Tečaj Upravljanje konfliktima putem pojašnjenja i primjera, približava problematiku i pruža konkretnu pomoć korisniku u poboljšanju i ostvarenju uspješne komunikacije u poslovnom okruženju.

Ukratko, tečaj nudi adekvatnu pomoć u poslovanju s klijentima putem unaprijeđenja vještine angažirane komunikacije, specijalno prilikom ovladavanja konfliktnim situacijama.

Ciljevi tečaja

  • Ukazuje se na uobičajene greške u komunikaciji, te su konstruktivnim prijedlozima ponuđeni odgovarajući načini za izbjegavanje takvih situacija i njihovo rješavanje.
  • Objašnjeno je kako reagirati u konfliktnim situacijama i kao konačni cilj tečaja namjera je kod korisnika razviti vještine i tehnike za upravljanje konfliktima u cilju njihovog uspješnog razrješavanja.
  • Poseban naglasak, i izdvojena cjelina u tečaju, stavljen je na reklamacije klijenata, kao vrlo česti potencijalni izvor konflikta.

Ciljana skupina
Tečaj je namijenjen svim korisnicima, sudionicima u poslovnom procesu, koji u opisu svojeg posla imaju kontakt s ljudima, bilo da je u pitanju poslovna komunikacija s klijentima, bilo međuljudski odnosi sa suradnicima u radnom procesu.

Metoda
Tromjesečni pristup e-learning tečaju na portalu edukacija.net. Korisnik sadržaju pristupa putem Interneta uz dodijeljeno jedinstveno korisničko ime i lozinku. Sadržaji su korisniku dostupni neograničeno unutar 90 dana, 24 sata dnevno.

Termin 
Pristup tečaju može se aktivirati prema želji korisnika.

Trajanje podrške
90 dana

Cijena tečaja
250,00 KN (+ PDV).

Za dodatne informacije o tečaju, besplatni pristup ili narudžbe: ispunite prijavnicu, javite se u Cognitu na tel. broj 01 6558 440, svakim radnim danom od 9:00 do 17:00 ili nam pišite na info@cognita.hr.