Rosetta Stone Advantage tečajevi stranih jezika uz 25% popusta

Do kraja svibnja Rosetta Stone Advantage tečajeve stranih jezika možete kupiti uz 25% popusta. Ponuda obuhvaća jednogodišnju licencu za engleski, španjolski, francuski, njemački, talijanski ili nizozemski jezik.

Svaki korisnik Rosetta Stone Advantage tečajevi stranih jezika prije početka učenja može odabrati vlastite ciljeve i područje učenja (svakodnevni ili poslovni jezik) ili može prihvatiti preporučene ciljeve i personaliziran plan učenja na osnovu predtestiranja koje je dio svakog tečaja.

Rosetta Stone Advantage tečajevi uključuju:

  • materijal koji je dovoljan za stotine sati učenja
  • 4.500 vježbi
  • 37 vrsta vježbi grupiranih po kategorijama: Lesson, Cultural, Grammar, Vocabulary, Oral i Written
  • posebne vježbe vezane uz kulturološki aspekt jezika
  • interaktivne dijaloge sa vježbama izgovora, fonetskim animacijama i filmovima
  • diktate
  • tekstove vezane uz kulturu pojedine nacije
  • vježbe za obogaćivanje fonda riječi; gramatička pravila; predtestiranje na osnovu kojeg se izrađuje personalizirani plan edukacije
  • određivanje „pravog“ stupnja znanja studenta (Language Achievement Test) prema prihvaćenim svjetskim standardima (preporuke Vijeća Europe, TOEIC, TOEFL,...).
  • Svi tečajevi uključuju S.E.T.S. sustav za automatsko prepoznavanje pogrešaka u izgovoru. S.E.T.S. (Spoken Error Tracking System) je razvijen od strane Rosetta Stone stručnjaka i trenutno predstavlja najnapredniju tehnologiju za prepoznavanje izgovora.

Prijavnica za Rosetta Stone Advantage program učenja jezika

Rosetta Stone Advantage rješenje rađeno je prema SCORM standardu. Sustav uključuje i funkcije isporuke, praćenja, kreiranja izvještaja, administriranja i mentoriranja. Mentorski alati omogućavaju kreiranje programa učenja za grupe ili pojedince, detaljan pregled napretka i rezultata edukacije za svakog pojedinog polaznika ili na razini grupe, komunikaciju s polaznicima, dodjeljivanje posebnih zadataka i kreiranje materijala za kombiniranu (blended) nastavu.
►Više informacija potražite ovdje.

Cijena licence za jedan jezik je 1.020,00 KN (+ PDV), a akcija traje do kraja svibnja 2015. godine. Sve dodatne informacije o akciji možete dobiti na tel. broj 01 6558 440 ili putem e-pošte info@cognita.hr.