Raptivity na popustu do kraja rujna!

Do kraja rujna 2015. godine traje akcija Raptivity alata i pripadajućih setova interakcija, koje možete nabaviti uz čak 25% niže cijene, neovisno o tome jeste li novi ili već postojeći korisnik alata. Ponudu s novim cijenama donosimo u nastavku.

Paketi Cijena za tvrtke Cijena za akademsku zajednicu / neprofitne organizacije
Raptivity Essential & Premium Value Package* 899,00$
720,00$
649,00$
520,00$
Raptivity Suite + Premium Value Package 1.795,00$
1.495,00$

1.295,00$
1.036,00$

Uz kupnju dvije licence, jedna besplatno
Raptivity Essential + Premium Value Package

2.697,00$
1.798,00$
1.947,00$
1.298,00$
Uz kupnju dvije licence, jedna besplatno
Raptivity Suite + Premium Value Package
5.385,00$
3.590,00$
3.885,00$
2.590,00$

20% popusta za jednogodišnje licence**

5 Raptivity Suite Annual License

3.750,00$
3.000,00$
2.500,00$
2.000,00$
25% poputa za trajne Site licence***
5 Raptivity Suite Site License
11.500,00$
8.500,00$

9.000,00$
6.000,00$

*Premium Value Package uključuje:

  • Tehničku podršku – e-mail i telefonska podrška za sva pitanja i probleme. Raptivity tim se obavezuje na sva pitanja odgovoriti u roku jednog radnog dana, a u slučaju potrebe, organizirat će se online sastanak kako bi se efikasno riješili svi problemi.
  • Besplatne nove verzije Raptivity softvera tijekom godine dana.
  • Proizvod Raptivity Evolve (http://www.raptivity.com/raptivity-evolve.html).
  • Pristup korisničkom portalu na kojem je moguće dobiti informacije o vlastitoj licenci, verziji softvera, dostupnim nadogradnjama i statusu aktivacije. Portal nudi i mogućnost chata uživo s timom za podršku.

**Jednogodišnja licenca uključuje Premium Value Package održavanje, ali ju je potrebno obnavljati svake godine
*** Site licenca omogućava dijeljenje licenci između članova tima. Licence su trajne i uključuju Premium Value Package održavanje u trajanju od jedne godine.
Više o akciji potražite ovdje.

O Raptivity alatu
Raptivity, svjetski alat broj jedan za brzu izradu interaktivnih elemenata je rješenje gdje na jednom mjestu treneri pronalaze načine svladavanja izazova online treninga, te kako povećati angažman polaznika, kao i cjelokupni rezultat edukacije. Raptivity je desktop aplikacija, što znači da se instalira na računalo korisnika, a cijena ovisi o broju uključenih modela interakcija. Korištenje Raptivityja je jednostavno i intuitivno, te ne zahtijeva programiranje. Sva prava na proizvedeni sadržaj zadržava vaša organizacija.

Raptivity nudi doslovno stotine interaktivnih modela, baziranih na najboljim praksama instrukcijskog dizajna. Kreirane interakcije su u Flash formatu i kompatibilne su sa SCORM standardom, pa se mogu upotrijebiti unutar e-learning tečaja kreiranog nekim drugim Authoring alatom (Composica Enterprise, Flash...) ili unijeti direktno u neki LMS ili LCMS sustav, poput Cognita eLearner LMS-a, Moodlea, WebCT-a i drugih. Detaljnije informacije o ovom alatu možete pronaći ovdje.

Za dodatne informacije i upite javite se u Cognitu na telefon broj 01 6558 440 (radnim danom od 9h do 17h) ili putem e-pošte