Raptivity Flavors – novi okusi e-learning interakcija

Raptivity donosi novost u svoje interakcije: Raptivity Flavors. Osim stotinjak predefiniranih vrsta interakcija, za njih šest vrsta sada je dostupno i 15 podvarijanti, nazvanih Raptivity okusima (Raptivity Flavors).

Iako je sve Raptivity interakcije moguće potpuno prilagoditi, mijenjajući boje, slike, fontove, različite opcije i slično, autori ih često interakcije koriste upravo na način kako su zadane, bez dodatne prilagodbe. Kako bi autorima pomogli da razmišljaju out-of-the-box, Raptivity sada sadrži okuse (flavors) pojedinih vrsta interakcija, koji na različite načine preuređuju elemente te interakcije.

Na primjer, standardna Flash Card interakcija se sada može upotrijebiti ne samo za izradu prezentacije, već i za provjeru znanja ili prezentaciju podataka u četiri kvadranta.

Raptivity Flavors dostupni su u sklopu najnovije verzije Raptivity 7.8.

Raptivity se licencira u dvije varijante: 

  • Raptivity Essentials – paket od 30 interakcija koji se jednostavno prilagođavaju svakom e-learning sadržaju. Više o paketu možete pronaći ovdje
  • Raptivity Suite – paket uključuje aplikaciju, Essentials paket i još 70+ modela interakcija među kojima su: Brainteasers, Presentation Aids, Interactive Diagrams, Surveys, Software Simulations, Flow Diagram, Overview Visuals, Glossary i Miscellaneous, Jazz up Presentation, Encourage Exploration, Reinforce Learning, Test Knowledge i Get Feedback itd. Više o paketu možete pronaći ovdje.

Za sve verzije Raptivityja, do kraja godine vrijede akcijske cijene.

Više o Raptivity Flavors...

Za više informacija o proizvodu, probnom korištenju, prezentaciji ili pilot projektu, javite se u Cognitu na tel. broj +385 1 6558 440 ili na info@cognita.hr.

Raptivity Flavors – novi okusi e-learning interakcija
Raptivity Flavors – novi okusi e-learning interakcija