Priručnik o diskriminaciji i mobbingu na radnom mjestu

U okviru projekta "Pravo na rad bez mobbinga" Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga objavila je Priručnik o diskriminaciji i mobbingu na radnom mjestu, prvi takve vrste u Hrvatskoj.

Projekt, koji je u cijelosti financiran sredstvima iz EU, uključivao je i radionice i treninge za studentice i studente na osječkom Pravnom fakultetu koji su pripremani za rad u Savjetovalištu i pružanje pravne pomoći u području mobbinga i diskriminacije na radnom mjestu.

Cognita je u sklopu projekta razvila interaktivni i multimedijalni e-tečaj Pravo na rad bez mobbinga, koji će poslužiti kao alat za učenje pravnicima, studentima prava, sucima, socijalnim radnicima, te svima kojih se tiče pravna zaštita od mobbinga i diskriminacije na radnom mjestu.

E-learning tečaj postavljen je na stranici Pravnog fakulteta u Osijeku, a možete ga pronaći na linku: www.pravos.hr/e-learning.