Novi termin treninga Stručnjak za EU fondove

Počeli su upisi na novi termin treninga Stručnjak za EU fondove. Radi se o dvomjesečnom certifikacijskom treningu kojim vas osposobljavamo  za pripremanje, prijavljivanje i realiziranje projekata koji su sufinancirani sredstvima EU. 

Program je razvila poljska tvrtka Syntea 2007. godine u sklopu projekta financiranog od strane EU, pa je on u potpunosti usklađen s europskim kvalifikacijskim okvirom i može poslužiti za European Skills Passport (Europass, http://europass.cedefop.europa.eu/hr/about) koji je namijenjen europskim građanima da stečene vještine i kvalifikacije predstave na jasan i usporediv način na području Europske unije. U tom smislu, Europass predstavlja korak dalje od verificiranih programa koji se upisuju u radnu knjižicu.

Prijave na trening u objavljenom terminu otvorene su do popunjenja grupe. Zainteresirani se mogu javiti direktno u Cognitu na tel. 01 6558 440, putem e-pošte ili ispuniti prijavnicu, a ponudili smo vam i mogućnost otplate treninga u 4 mjesečna obroka.

Više informacija o programu pronađite na našoj stranici, a za dodatne informacije o programu javite se u Cognitu na tel. broj 01 6558 440 svakim radnim danom od 9:00 do 17:00 ili putem e-maila info@cognita.hr.