NOVI e-learning tečajevi u ponudi!

Proširili smo ponudu naprednih MS Office programa s e-learning tečajevima naprednog korištenja MS Excela. Dostupan je cjeloviti tečaj i dva njegova dijela zasebno - Baze podataka i pivot tablice i Izračuni i uvjetne naredbe.

 
Proširili smo ponudu naprednih MS Office programa s dva nova e-learning tečaja - Baze podataka i pivot tablice i Izračuni i uvjetne naredbe. Tečajeve je moguće pohađati ili pojedinačno ili u sklopu cjelovitog e-learning tečaja MS Excel napredni e-learning tečaj.
 
E-learning tečajevi obrađuju teme poput rada s listama i bazama podataka, pivot tablica, naprednog rada s funkcijama, naprednog uređivanja tablica, pretrage podataka, naprednog rada s datumima i tekstom, analize podataka itd.
 
E-learning tečajevi su multimedijalni, interaktivni i praćeni audiom na hrvatskom jeziku. Tematikom i obimom pokrivaju područja istovrsnih učioničkih seminara koji, u pravilu, traju 20 školskih sati. 
 
Tečajevi vjerno simuliraju rad aplikacije za koju tečaj obučava, na primjer: označavanje mišem različitih područja unutar Excel radnog lista, mogućnost pisanja unutar ćelija u okviru vježbe, izmjena ručice pokazivača na različitim dijelovima ćelija za vrijeme dok polaznik radi interakciju. 
 
Svaka lekcija e-tečajeva ima jasno definirane ciljeve lekcije koje korisnik zadovoljava rješavanjem određenih interaktivnih zadataka unutar lekcije. Ciljevi svake lekcije su u bilo kojem trenutku dostupni na uvid korisniku tečaja (tijekom korištenja). 
 
Korisnik uz pojedine dijelove lekcije (stranice, scene) ima mogućnost pisanja svojih bilješki, a koje su mu dostupne i za ispis. Sve lekcije e-tečajeva sadrže transkript teksta koji se koristi u lekcijama, koji je moguće skinuti i pohraniti na vlastito računalo ili ispisati. Prilikom ponovnog pokretanja lekcije tečaja korisnik se pozicionira tamo gdje je posljednji put stao s učenjem. 
 
Više o sadržaju i strukturi tečajeva možete naći ovdje.
 
Ako vas zanima saznati više ili želite naručiti tečajeve, ispunite prijavnicu, pošaljite nam mail ili nas nazovite na tel. 01 6558 440.