Niže cijene Raptivity alata za izradu interakcija

Od 1. listopada 2013. snižene su cijene Raptivity alata i pripadajućih setova interakcija za gotovo 50%! 

Ponudu s novim cijenama donosimo u nastavku.

Paketi Cijena za tvrtke Cijena za akademsku zajednicu / neprofitne organizacije
Raptivity Himalaya: Raptivity program s preko 180 modela interakcija. 2.250,00$ 1.688,00$
Raptivity Standard: Raptivity Essential paket i svi Standard paketi 1.495,00$ 1.121,00$
Raptivity Essential: Raptivity program, Essential paket od 35 modela interakcija s uključenom programskom podrškom za HTML5 i Flash. 600,00$ 450,00$
Raptivity Zest: Raptivity program, Zest paket s uključenom programskom podrškom za HTML5 i Flash. 395,00$ 296,00$
Paket HTML Starter: 11 modela interakcija s uključenom programskom podrškom za HTML5 i Flash. 395,00$ 296,00$
Paket HTML Turbo: 6 modela interakcija s uključenom programskom podrškom za HTML5 i Flash. 295,00$ 221,00$
Paket Active Learning Turbo: uključuje smislene interakcije za postizanje boljeg razumijevanja, primjene i analize. 295,00$ 221,00$
Paket MindPlay Turbo: uključuje 6 modela interakcija s misaonim igrama i strateškim igrama na ploči. 295,00$ 221,00$
Paket WordPlay Turbo: 6 modela interakcija s popularnim križaljkama i inovativnim igrama s riječima.  295,00$ 221,00$
Paket 3D Turbo: 6 modela interakcija s 3D manipulacijama.  295,00$ 221,00$
Paket Games Turbo: 10 modela interakcija s igrama. 295,00$ 221,00$
Paket Video Turbo: 10 modela video interakcija. 295,00$ 221,00$
Paket Simulations Turbo: 12 modela interakcija s uključenim simulacijama. 295,00$ 221,00$
Raptivity Standard 1: uključuje 22 modela interakcija namijenjenih poticanju na razmišljanje i traženje rješenja. 295,00$ 221,00$
Raptivity Standard 2: uključuje 21 model interakcija za uvjerljiv i vizualan prikaz sadržaja. 295,00$ 221,00$
Raptivity Standard 3: uključuje 11 modela interakcija za animiranje sadržaja i obogaćivanje e-treninga iz tehničkih područja. 295,00$ 221,00$
Raptivity Standard 4: uključuje 10 modela interakcija za organiziranje i prikaz kompleksnih informacija na pojednostavljen ali interaktivan način. 295,00$ 221,00$
Raptivity Booster: uključuje 22 modela interakcija za poboljšana i raznolika rješenja za učenje i trening. 295,00$ 221,00$

O Raptivity alatu
Raptivity, svjetski alat broj jedan za brzu izradu interaktivnih elemenata je rješenje gdje na jednom mjestu treneri pronalaze načine svladavanja izazova online treninga, te kako povećati angažman polaznika, kao i cjelokupni rezultat edukacije.

Raptivity je desktop aplikacija, što znači da se instalira na računalo korisnika, a cijena ovisi o broju uključenih modela interakcija. Korištenje Raptivityja je jednostavno i intuitivno, te ne zahtijeva programiranje. Sva prava na proizvedeni sadržaj zadržava vaša organizacija.

Raptivity nudi doslovno stotine interaktivnih modela, baziranih na najboljim praksama instrukcijskog dizajna. Kreirane interakcije su u Flash formatu i kompatibilne su sa SCORM standardom, pa se mogu upotrijebiti unutar e-learning tečaja kreiranog nekim drugim Authoring alatom (Composica Enterprise, Flash...) ili unijeti direktno u neki LMS ili LCMS sustav, poput Cognita eLearner LMS-a, Moodlea, WebCT-a i drugih.

Više o alatu možete naći OVDJE.

Za dodatne informacije o proizvodu i cijenama javite se na telefon broj 01 6558 440 (radnim danom od 9h do 17h) ili putem e-pošte