Jezik u službi poslovanja

Jezik znači posao!
Mnogi će se složiti s izjavom da se posao gradi na dobrim odnosima s poslovnim partnerima, ali prava je istina da se posao zasniva na komunikaciji. Komunikacija je ključ za gotovo svaki aspekt poslovanja – od pridobivanja i zadržavanja korisnika do unapređenja angažmana i učinka zaposlenika. Na najosnovnijoj razini, posao je nemoguć bez komunikacije.

U eri globalizacije to je još izraženije. Kako granice postaju sve propusnije, a svijet sve manji, efektivna komunikacija s korisnicima, zaposlenicima, partnerima, dobavljačima i ostalim strankama koje se mogu nalaziti bilo gdje na globusu, postaje apsolutno nužna za uspješno vođenje poslovanja.

Jednostavan pristup ovom problemu (i onaj koji primjenjuju manje napredne kompanije) je pretpostaviti kako svi, uključujući potencijalne klijente i zaposlenike govore engleski. Na kraju krajeva, engleski je lingua franca većine svijeta. Međutim, s obzirom na to da se globalizacija ubrzava, a utjecaj država u kojima se ne govori engleski povećava, propusti u ovakvom razmišljanju sve više izlaze na vidjelo.

Što pokazuju najnovija istraživanja o potrebi znanja stranih jezika i koji su jezici danas najzanimljiviji u svijetu, pročitajte u white-paper dokumentu našeg partnera Rosetta Stone.