Izvrsna ponuda Raptivity kolekcija i modela licenciranja do kraja godine!

Povodom 25 godina postojanja Raptivity alata na tržištu, ponudili smo vam promotivne cijene licenci pojedinih Raptivity kolekcija.

Ako ste planirali nabavku programa za brzu izradu interaktivnih i SCORM kompatibilnih interaktivnih e-sadržaja, a koju možete koristiti odmah i bez potrebe za programiranjem, sada je najbolje vrijeme za to. U nastavku donosimo tablicu izvrsne ponude Raptivity kolekcija i modela licenciranja koju možete iskristiti sve do 31.12.2015.

Ponuda Raptivity kolekcija i modela licenciranja do kraja 2015. godine Tvrtke Edukativne ustanove, neprofitne organizacije...
Raptivity, trajno licenciranje
Kolekcija Raptivity Essential

745 $
250 $

495 $
200 $

Kolekcija Raptivity Suite

1.495 $
500 $

995 $
400 $
Raptivity, jednogodišnje licence (godišnje licence moraju se obnavljati svakih 12 mjeseci)
Kolekcija Raptivity Suite 750 $
250 $
500 $
200 $
Raptivity, jednogodišnje licence   - paketi licenci (godišnje licence moraju se obnavljati svakih 12 mjeseci)
Kolekcija Raptivity Suite, 10 licenci 2.500 $ 2.500 $
Kolekcija Raptivity Suite, 20 licenci 3.000 $ 3.000 $
Kolekcija Raptivity Suite, 50 licenci 5.000 $ 5.000 $

Alat Raptivity je proizvod tvrtke Harbinger. Radi se o moćnom i jednostavnom alatu koji omogućava nastavnicima da, bez znanja programiranja, kreiraju interaktivne i multimedijalne e-sadržaje. Raptivity se bazira na bogatoj bazi interaktivnih elemenata, vježbi, kvizova, igara, simulacija i sl.i koji se mogu koristiti kao predlošci u izradi e-learning sadržaja.

Primjere sadržaja napravljene Raptivityjem potražite na ovim mjestima:

..a više informacija potražite na našim stranicama ili nas nazovite na tel. 01 6558 440.