ICT edukacija nastavnika

U okviru projekta "VETVET modulima do kurikuluma praktične nastave" koji se provodio od 22.4.2015. do 21.4.2016. godine, Veterinarska škola iz Zagreba u obrazovanje veterinarskih tehničara uvela je nove tehnologije na temelju preporuka europskog komiteta za obrazovanje veterinarskih sestara/tehničara. Projekt vrijedan 1.580.572,16 kuna u potpunosti je financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Sudjelujući u edukaciji nastavnika i Cognita je dala svoj doprinos modernizaciji kurikuluma zasnovanima na edukaciji u skladu s ishodima učenja i povećanju standarda u obrazovanju, te tako pridonijela razvoju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira za obrazovanje veterinarskih tehničara.

Cognita je održala dvotjedni program usavršavanja iz područja informacijsko komunikacijskih tehnologija pod nazivom "Edukacija za razvoj e-learning sadržaja i korištenje IKT u nastavi".

U okviru predavanja predstavljena je primjena, metode i osobine online edukacije te koncept e-learninga kao osmišljenog obrazovanja koje koristi tehnologiju uz pažljivo odabran i pripremljen sadržaj te metode primjerene kontekstu, iz čega proizlaze njegova tri osnovna elementa: E-learning platforma, E-learning sadržaj i uloge sudionika. Polaznici su upoznati s E-learning sustavima posebice LMS Moodle, projektom otvorenog koda i njegovim integriranim alatima za izradu sadržaja, izgradnju repozitorija, isporuku materijala i evaluaciju rada. Također je predstavljena mogućnost implementacije usvojenog, kreiranjem vlastitih kolegija kroz Carnet lms Loomen.

Korištenje IKT u nastavi pruža mogućnost izrade vrlo kvalitetnih, interaktivnih nastavnih materijala uz mogućnost online praćenja rada učenika i evaluacije što nastavnom satu daje dinamiku, podiže motivaciju za usvajanjem znanja i učinkovitost rada. Ugradnja e-learning koncepta djelomično ili u potpunosti u prezentiranje određenih sadržaja potiče samostalnost u radu, samoučenje te pridonosi razvoju informatičkih kompetencija učenika. Nastavnik je moderator koji kreira omjer nastave u klasičnom i virtualnom okruženju ovisno o temi i sklonostima učenika i definira vrijeme izvođenja te pri tom teži aktivirati što više osjetila odnosno kognitivnih funkcija oslanjajući se na Bloomovu taksonomiju. Formalno obrazovni program gdje se učenik poučava djelomično isporukom sadržaja on-line te djelomičnom isporukom sadržaja u učionici primjenjujući model F2F definiran je kao hibridna nastava.

Više informacija o projektu pronaći ćete na linku:
http://vetvet.eu/elementi-projekta/edukacije/