Cognita educirala ravnatelje i nastavnike Poljoprivredne škole Zagreb

Projekt "Agroturistički inovativni modul" financira Europska unija i to iz Europskog socijalnog fonda, a u okviru Prioriteta 3 Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju – Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala” 2007-2013. Financijska vrijednost projekta iznosi 1.398.231,61 kuna.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Poboljšati kurikulum Praktične nastave za Agroturističkog tehničara uvođenjem inovativnog modula u skladu sa zahtjevima tržišta
  • Ojačati kompetencije nastavnika u području agromenadžmenta uvođenjem informacijske i komunikacijske tehnologije te novih metoda i alata u obrazovanje što je u skladu s ciljevima poziva.

Cognita je u okviru projekta ponudila stručno usavršavanje nastavnika i ravnatelja u dvije faze projekta.

24. i 25 kolovoza 2015. održane su edukacijske radionice u području e-učenja LMS. Na radionici je sudjelovalo 15 članova radne skupine iz Poljoprivredne škole, Ekonomske i turističke škole Daruvar i Srednje poljoprivredne i tehničke škole Opuzen. Članovi radne skupine stekli su osnovna znanja iz e-learninga koja će moći primijeniti u nastavi i tako unaprijediti kvalitetu nastave u svojim školama.

Stečena znanja moći će primijeniti i u nastavku projekta kod razvoja i uvođenja inovativnog modula "Menadžment u agroturizmu". Modul će biti predstavljen kao LMS i imat će efekt multiplikacije s ciljem implementacije u drugim školama u Republici Hrvatskoj koje obrazuju učenike u strukovnoj kvalifikaciji Agroturistički tehničar putem najnovijih informacijsko komunikacijskih tehnologija. Zahvaljujući LMS sustavu "Menadžment u agroturizmu" dobit će digitalnu dimenziju što će omogućiti njegovu primjenu na daljinu. Po završetku edukacije članovi radne skupine dobili su potvrdu o sudjelovanju na edukaciji o e-učenju.

21. i 22. rujna 2015. godine u Poljoprivrednoj školi održana je edukacijska radionica za nastavnike i ravnatelje u o korištenju programa MS Project.

Korištenjem MS projecta, članovi radne skupine moći će uspoređivati planirano vrijeme i troškove projekta sa stvarnim trajanjem i utrošenim sredstvima, moći će upravljati kalendarom projekta, upravljati realnim napretkom na projektu i slagati izvještaje o trenutnom stanju na projektu. Članovi radne skupine moći će stečena znanja koristiti kod izrade inovativnog modula "Menadžment u agroturizmu" čime će značajno unaprijediti kvalitetu nastavnog procesa. Na radionici je sudjelovalo 15 članova radne skupine iz Poljoprivredne škole, Ekonomske i turističke škole Daruvar i Poljoprivredne i tehničke škole Opuzen.

Više o projektu možete pronaći na linku: http://aim.com.hr/projekt/