Besplatni pokazni sat sa profesorima stranih jezika!

Sudjelujte na besplatnim online pokaznim satovima uz profesore stranih jezika i otkrijte na koji način organiziramo kombiniranu online nastavu.

Termini pokaznih satova:

  • pokazni sat njemačkog jezika: četvrtak, 12.2.2015. u 10:00
  • pokazni sat engleskog jezika: utorak, 17.2.2015. u 10:00
  • pokazni sat talijanskog jezika: petak, 20.2.2015. u 10:00.

Tijekom besplatnih online satova, profesori stranih jezika predstavit će vam način rada kroz jedno online predavanje ili nastavnu lekciju, a očekujemo i vaše aktivno sudjelovanje, zanimljiva pitanja i komentare.

Prijaviti se možete putem online obrasca prijave, e-pošte: info@cognita.hr ili nas nazovite na tel. broj 01 6558 440.