Akcija tematskih kolekcija za profesionalne informatičare

Bogatu ponudu za profesionalne informatičare upotpunili smo novim sadržajima – novim tematskim kolekcijama i novim vrstama programa. Pojedini programi i resursi mogu se odabrati pojedinačno iz opširnog kataloga, ali kako bismo omogućili kombinaciju različitih metoda, pripremili smo i tzv. tematske kolekcije koji kombiniraju različite metode: e-learning tečajeve, video predavanja, online knjige, pripremne testove i uslugu mentora. 

Tijekom srpnja tematske kolekcije će vam biti dostupne po iznimno povoljnim, promotivnim cijenama, a nakon toga će kolekcije biti moguće licencirati samo za veći broj korisnika i uz znatno više cijene. Više informacija o načinima licenciranja možete dobiti na prezentaciji 9. srpnja ili u Cogniti.

Profesionalni informatičari mogu kombinirati različite metode edukacije: interaktivne e-learning tečajeve, video predavanja, online predavanja uživo, snimke online predavanja, online knjige i virtualne labove. U ponudi su i  programi za pripremu više od sto međunarodno priznatih certifikata, a polaznicima su osim tečajeva dostupni i pripremni online testovi i usluge mentora koji je dostupan online u bilo kojem trenutku. 


Što uključuju tematske kolekcije?

Teme:

 • Apple Swift, Cocoa, Objective-C
 • Javascript Libraries (Node, Underscore, Grunt, Angular)
 • VisualForce/Force
 • Java SE8
 • Visual Studio 2015
 • MVC5 & 6
 • Git, Xamarin, F#
 • Scala & Scalding
 • Scrum, Waterfall
 • Software Testing

Teme:

 • Data Science
 • R Programming
 • Data Visualization, Tableau
 • Hadoop Development, Ecosystem and Operations
 • Apache Spark, Kafka, Maven
 • MySQL
 • Microsoft SQL Server 2014
 • Business Intelligence (BI)
 • Oracle Database 12c

Teme:

 • Windows Server vNext (new features)
 • Powershell
 • Cisco (Data Center, Security, Collaboration)
 • Juniper Networks
 • Software Defined Networking (SDN) Fundamentals
Knjiga: 1.942
Tečajeva: 363
Video predavanja: 3.224.

Cijena kolekcije po modelu 'jedan plus jedan gratis' je 3.970,00 kn + PDV
 
Knjiga: 499
Tečajeva: 273
Video predavanja: 472.

Cijena kolekcije po modelu 'jedan plus jedan gratis' je 1.370,00 kn + PDV
 
Knjiga: 406
Tečajeva: 274
Video predavanja: 1.552.

Cijena kolekcije po modelu 'jedan plus jedan gratis' je 1.235,00 kn + PDV
 

Teme:

 • Cloud and Networking Security
 • Defensive Programming (Javascript, Java, C#, C#, IOS, Android…)
 • Mobile Security
 • Secure Account Management
 • OWASP Top 10
 • CISSP, SSCP, CSSLP

Teme:

 • Microsoft Azure
 • Citrix (XenDesktop/XenApp)
 • VMWare NSX Network virtualization, Workstation, Vsphere 6.0
 • Microsoft Hyper-V
 • Virtualizing Enterprise Desktops and Apps

Teme:

 • Windows 10 / Windows Server vNext (new features)
 • Red Hat Linux
 • Apple OS X Yosemite
 • Systems Center 2015, SCCM
 • Powershell
 • Docker
 • Puppet Labs, Chef, Vagrant
Knjiga: 405
Tečajeva: 198
Video predavanja: 684.

Cijena kolekcije po modelu 'jedan plus jedan gratis' je 1.100,00 kn + PDV
 
Knjiga: 217
Tečajeva: 117
Video predavanja: 772.

Cijena kolekcije po modelu 'jedan plus jedan gratis' je 590,00 kn + PDV
 
Knjiga: 727
Tečajeva: 348
Video predavanja: 1.007.

Cijena kolekcije po modelu 'jedan plus jedan gratis' je 1.920,00 kn + PDV
 

U sklopu srpanjske akcije, uz svaki licencirani pristup na tematsku kolekciju, korisnicima ćemo pokloniti pristup na istu kolekciju za jednog korisnika gratis.

Za sve koji imaju interesa za više od jedne tematske kolekcije, dostupna je i sveobuhvatna SkillChoice IT kolekcija koja uključuje:

 • Više od 1.300 multimedijalnih interaktivnih e-tečajeva za profesionalne informatičare na engleskom jeziku. Uključeni su svi tečajevi iz ITPro kolekcije unutar kataloga tečajeva.
 • Pristup ITPro kolekciji online biblioteke knjiga Books24x7, s više od 14.000 naslova.
 • Podršku online mentora za više od 100 IT certifikata.
 • TestPrep online testove za pripremu certifikacijskih ispita.

SkillChioce IT kolekcija ne sadrži video predavanja, a licencira se kao i sve druge kolekcije - na godinu dana i gdje polaznik neograničeno pristupa svim uključenim resursima. Promotivna cijena kolekcije (do kraja srpnja) je 8.210,00 KN + PDV.

Više informacija o tematskim kolekcijama potražite ovdje.


Kako bismo vam približili mogućnosti ovih programa, pripremili smo besplatnu online prezentaciju koju ćemo održati u četvrtak, 9.7.2015. u 11:00, a pratiti nas možete i uživo putem Interneta.

Svi zainteresirani za tematske kolekcije u okviru ove akcije dobit će priliku i za besplatan 14-dnevni pristup bez ikakve obaveze.

Prijava na besplatnu online prezentaciju i 14-dnevni probni pristup

Kontaktirajte nas za dodatne informacije o programima.